Navštívili nás koledníci z Maďarska

Koledníci z Kecskemétu zavítali aj na našu školu. Milé prekvapenie od našich maďarských susedov prišlo 11. decembra vo forme betlehemskej scénky. Radostná zvesť o narodení Ježiša v maďarskom jazyku zaujala našich žiakov.

Základná škola svätého Imricha sa predstavila vtipnou a zároveň obohacujúcou scénkou, v ktorej sa nehodní a hriešni pastieri skláňali pred novonarodeným Ježišom a odovzdávali mu svoje srdcia. Popriali nám šťastné, požehnané a pokojné Vianoce.

Späť