Posledný deň v kalendárnom roku 2017

Piatkový 22. december, posledné školské chvíle v kalendárnom roku 2017, sme v triedach prežívali príjemnými aktivitami, medzitriednymi stretnutiami, posedením pri vianočných stromčekoch i modlitbou. Už nezabudnuteľnou pre všetkých je v tento deň POKLONA JEZULIATKU, pri ktorej sa v kaplnke stretli jednotlivé ročníky spolu so školským p. kaplánom Paľkom v príjemnom očakávaní milého malého Ježiška...dáva nám pokoj, radosť do našich dní, nášho života.

Späť