Siedmaci sú na svahoch

Telesná výchova päť dní v týždni od rána do popoludnia? Áno, aj to sa dá zažiť v škole, presnejšie na lyžiarskom kurze, ktorý v januári už stihli absolvovať žiaci zo 7.A a 7.C triedy na svahoch Levočskej doliny. Lyžiarske žezlo posúvajú ďalej a v termíne od 15. - 19. januára zažijú dni na svahu žiaci zo 7.B triedy. K výprave patria triedna p. učiteľka, p. asistentka Tóthová, školský p. kaplán Paľko a p.uč. Vaško, vedúci kurzu. Pane, prosíme Ťa o ochranu a sprevádzanie...

Späť