Siedmaci na lyžiarskych svahoch

Telesnú výchovu naživo, presnejšie s lyžami na nohách a celou športovou výbavou zažili obe lyžiarske výpravy siedmakov počas dvoch januárových týždňov na svahoch Levočskej doliny. Hneď v prvom školskom týždni v novom roku tam cestovali 7.A a 7.C spolu s triednymi p. učiteľkami a po týždni mali kufre pripravené lyžiari zo 7.B spolu s triednou p. učiteľkou a p. asistentkou Tothovou. Obidve výpravy sprevádzal školský kaplán Paľko a p. uč. Vaško, vedúci kurzu. Aby sme nezabudli na dôležitú správu! Všetci prítomní na svahu zvládli všetky inštrukcie super inštruktorov aj záverečný súťažný slalom a domov si odniesli štedrú medailovú odmenu aj diplom, školský certifikát z lyžiarskeho kurzu. Pane, ďakujeme za ochranu a sprevádzanie...

Každodenný lyžiarsky výcvik sa začal o 9.00 hod. lyžiarskou rozcvičkou a pokračoval už rovno na svahoch a vlekoch. Presne na obed sa začala hodinová prestávka s bagetou a teplým čajom. Potom ešte dobrá dvojhodinovka na lyžiach s dobrou náladou a odvahou. Lyžiari zo 7.B si vychutnali aj sneženie a snehovú guľovačku priamo na svahu.

Oddych na tele i na duši čakal lyžiarov v peknom hotelovo zariadení na Čingove. Polievka hneď po príchode padla veľmi dobre!

Pokiaľ sa veci sušili, prišiel večerný čas a s ním pravidelná sv. omša, chutná večera a večerný program - zábavný kvíz, spoločenské hry, komediálny film a posledný večer show - vtipnejší vyhráva, lyžiarska módna prehliadka, triedna scénka a diskotéka. Samozrejme, nemohlo chýbať vyhodnotenie celého týždňa, bodovania izieb a všeličoho zaujímavého z pobytu.

Posledný deň na svahu sa konala aj súťaž v slalome a odovzdávanie medailí šikovným lyžiarom. Tie sa ušli aj inštruktorom ako poďakovanie za celý výcvik a dobré kamarátske vzťahy vo všetkých lyžiarskych skupinách.

Z obidvoch lyžiarskych výcvikov ostanú všetkým nielen fotografie a videá, ale aj zážitky z každého dňa s triedou, kamarátmi a celou výpravou.


Späť