Nový kalendárny rok

Druhý januárový týždeň bol pre školákov prvým "pracovným" týždňom v roku 2018. V úvode vyučovania sa cez školský rozhlas prihovorila a zavinšovala p. riaditeľka. Potom už p. kaplán František a miništranti putovali po triedach a spoločných školských chodbách, aby žiakov navštívili a požehnali triedy, školský príbytok. Veselo ich sprevádzali hudobníci z 9.C triedy. Pane, zverujeme Ti dni a udalosti tohto roka!

Späť