Zbierame papier, viečka aj suché potraviny...

Milí žiaci, aj v tomto šk. roku vás povzbudzujeme k aktivitám a pomoci ľuďom i prírode pri všetkých zbierkach počas celého roka - suché potraviny, drogéria a školské pomôcky ako obetné dary pri sv. omšiach, pomoc misiám doma i vo svete, zber SABI viečok, papiera. Vďaka vopred patrí i rodičom, ktorí rovnako pomáhajú pri zbere a podporujú zbierky.

Späť