Zbierame papier, viečka aj suché potraviny...

Milí žiaci, opäť vás povzbudzujeme k aktivitám a pomoci ľuďom i prírode pri všetkých zbierkach počas celého roka - suché potraviny, drogéria a školské pomôcky ako obetné dary pri sv. omšiach, pomoc misiám doma i vo svete, zber SABI viečok, papiera. Osobitne upozorňujeme, že populárny zber SABI VIEČOK sa v škole končí 15.4.2019. Preto šup viečka do vrecúška - priložiť papier s napísaným počtom viečok, svojím menom a triedou - odovzdať p. Tóthovej alebo tr. učiteľom. Dobrý EKO pocit a pekné ceny vás neminú. Vďaka vopred patrí i rodičom, ktorí rovnako pomáhajú pri zbere a podporujú zbierky.

Späť