Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko je medzi žiakmi veľmi obľúbenou recitačnou súťažou. 16. januára sme spoznali víťazov školského kola, ktorí nás budú reprezentovať 26. januára v obvodnom kole. Výber povestí bol veľmi zaujímavý a recitátori predviedli vyrovnané výkony. No z každej kategórie mohol postúpiť len jeden recitátor. Čítajte viac...

II. kategória

1Dominika Hakulinová, 5. C – postup do obvodného kola

1.  Christian Brossmann, 4. A

2.  Katarína Marcziová, 5. C

2.  Ema Štupáková, 4. A

3.  Peter Sepeši, 5. B

III. kategória

1. Kristián Bamhor, 6. B

2.  Arian Tahzib, 6. C

3. Nina Maticová, 6. B

Späť