Interaktívna hodina slovenčiny

Slovenské ľudové piesne v podaní Jána Hrubovčáka a Dominiky Gurbaľovej, našej bývalej žiačky, si vypočuli žiaci 6.C, 9.A a 9.C. Netradičným spôsobom si zopakovali tému z literatúry o piesňach a pripomenuli si zvyky a obyčaje našich predkov. Nechýbali ani slovenské ľudové nástroje. A tak v prvý februárový deň školou zneli piesne parobské, dievčenské, ľúbostné, svadobné, regrútske, vojenské, ba aj uspávanky. Bola to zaujímavá interaktívna hodina slovenčiny, ktorú zorganizovala pani knihovníčka.

Späť