Fašiangové šišky

Chutné, voňavé, cukrom posypané a pani vychovávateľkami napečené s veľkou láskou v školskej kuchynke...práve také na všetkých žiakov i učiteľov čakali 6. februára. Počas desiatovej prestávky v "šatrikoch" na chodbách školy ich dievčatá, dobrovoľníčky, ponúkali za symbolický príspevok 0,30 eur. Spoločne získaná suma 200eur putovala na podporu vzdelávania žien v Keni prostredníctvom OZ SAVIO. Pani vychovávateľkám, chýrnym cukrárkam, ďakujeme za námahu a všetkým šiškárom za štedrý príspevok a dobré srdce! Čítajte viac - Ďakovný list zo SAVIA!

Ďakujeme, že ste aj Vy podporili vzdelávanie žien v Keni.

Váš štedrý finančný dar 200.00 € bude použitý na podporu vzdelávania a sebestačnosti chudobných žien v Keni. Aj vďaka Vám získajú mladé ženy praktické a podnikateľské zručnosti, štartovacie balíčky pre rozbehnutie podnikania a lepšiu budúcnosť.

Vždy spolupracujeme s miestnymi saleziánskymi komunitami, ktoré sú zárukou, že sa finančné prostriedky nestratia a budú použité na uvedený účel.

Za Vašu štedrú pomoc zo srdca ďakujeme.

                                                                                   Tím SAVIO o.z.

Späť