Ďakujeme - 1. miesto v SAFi 2018...

Cesta k tomu sa začala už v januári, keď TV Lux vyhlásila aktuálnu tému – Môj dar. Nápad, filmovačka, strihačka a takmer 5 min video bolo na svete. Vo februári prebehlo 1. kolo hlasovania a naše video je vo finále spolu s ďalšími štyrmi. Ďalšie kolo hlasovania plus prázdninový 28. február , kedy sa SAFi tím pobral na pracovnú cestu priamo do Bratislavy - živého finálového vysielania. A s veľkým prekvapením a radosťou sme pre všetkých vás, podporovateľov a hlasujúcich, získali 1. miesto. Príjemná atmosféra, stretnutie s milými ľuďmi, prehliadka štúdií a celej televízie zostanú naživo v našich spomienkach. Vrcholom celej SAFi cesty bola 11. marca sv. omša z farnosti víťazov – Kostola sv. Gorazda a spoločníkov, ktorú TV Lux odvysielala naživo. Spolu s moderátorom Paľkom Dankom ju uviedol SAFi tím aj s krátkym vstupom p. kaplána Paľka, p. riaditeľky a s. Zuzany. Milí SAFi kamaráti, ďakujeme vám za podporu, povzbudenia, každý hlas, odkaz ďalším a ďalším...za nezištné dobro ukryté v desiatovom vrecúšku na kľučke dverí p. kaplána, ktoré už roky s láskou pripravuje rodina Lakatošová. S vďakou váš SAFi tím – Laura, Katka, Mišo I., Mišo II., Daniel a p.uč. Pustaiová. Čítajte viac...z archívu TV Lux.

Viac aj na https://www.tvlux.sk/archiv/play/14493

Späť