Na krížovej ceste

Každú stredu v pôstnom období sme sprevádzali Pána Ježiša na krížovej ceste. Službu pri jednotlivých zastaveniach mali postupne triedy I. a II. stupňa jednotlivých ročníkov. Pozvanie častokrát prijali aj rodičia žiakov, príbuzní i susedia z blízkeho okolia. Kríž je znakom spásy...

Späť