Pozvanie na krížovú cestu

Pozývame Vás každú stredu v pôstnom období sprevádzať Pána Ježiša na krížovej ceste. Službu pri jednotlivých zastaveniach majú triedy I. a II. stupňa jednotlivých ročníkov. Už najbližšie - 28. marca o 7.30 hod. osobitne pozývajú žiaci 8. a 9. ročníka. Kríž je znakom spásy...

Späť