Dni energií pre žiakov 8. ročníka ZŠ

V dňoch 22.-23.marca 2018 sa na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach uskutočnilo zaujímavé podujatie Dni energií. Jeho cieľom je každoročne vzbudiť u žiakov záujem ochraňovať životné prostredie, vytvoriť priestor pre tvorivé a originálne pohľady žiakov na využívanie techniky, ochranu životného prostredia a spotrebu energií z obnoviteľných zdrojov.

Kolektív žiakov 8.C triedy vytvoril vtipné video s názvom Typy šetriteľov energií, ktoré si môžete pozrieť tu.
Porote sa video páčilo, tvorcovia videa boli ocenení. Šetrenie energií má byť ekoLOGICKÉ.

Späť