ENGLISH WEEK

"Každý deň mať v rozvrhu hodín iba angličtinu?" pýtali sa školskí zvedavci. Áno, v dňoch 9.-13. apríla presne taký rozvrh mala skupina 20 žiakov z II. stupňa, ktorú lektoroval Wesley Calloway. Určite tam bola výborná študijná atmosféra, lebo z ich triedy bolo počuť aj spev, aj smiech, aj potlesk. Veríme, že tieto jazykové zručnosti využijú už čoskoro na potulkách svetom. Have a nice day!

Späť