Na májových pobožnostiach

Každú májovú stredu sme sa v školskej kaplnke stretávali s Pannou Máriou v krásnej modlitbe a speve litánií. Rannú službu spolu so školským p. kaplánom Paľkom mali spoločne jednotlivé ročníky I. a II.stupňa. Naše pozvanie prijali aj tety, školské susedky z blízkeho okolia. Bol to krásny čas s Nebeskou Matkou. Kráľovná pokoja, oroduj za nás...

Späť