Malé nebo na duchovnej obnove siedmakov

Triedy 7. ročníka v závere apríla, spolu s pani tr. učiteľkami, p. asistentkou Tóthovou a školským kaplánom Paľkom, putovali v troch termínoch najprv vlakom a potom pešou prechádzkou do Kostola sv. Jozefa v Prešove. V obklopení s vyše 449 relikviami svätých a blahoslavených sa cítili ako v "malom nebi na zemi". Otec Tomáš ich duchovne sprevádzal, spomenul mnohé svedectvá ľudí z dnešných čias a odpovedal aj na zaujímavé otázky. Čas patril aj sv. spovedi, sv. omši, ktorú pripravili triedne spoločenstvá a poďakovaniu za celý deň. Drahí priatelia v nebi, prosíme, orodujte za mládež na ceste dospievania...

Späť