Výsledky Testovania 9 2018

V národnom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli deviataci našej školy 78,7 % úspešnosť z matematiky, čo predstavuje o 22,8 % vyššiu úspešnosť, ako je priemerná v SR (55,9%). Zo slovenského jazyka a literatúry národný priemer bol 63,0 % a výsledok našej školy bol 75,2%, t.j. o 12,2% vyšší. Vysoká priemerná úspešnosť školy je výsledkom tímovej práce našich žiakov, obetavých učiteľov a zodpovedných rodičov.

Späť