Púť ôsmakov do Vysokej nad Uhom

"V Domčeku Anky Kolesárovej, môžem to povedať za všetkých, sme sa cítili príjemne. Naša viera sa posilnila a obohatila. Táto púť - 3. mája dala každému niečo osobitné. Som rada, že som toto miesto navštívila a zahĺbila sa do jeho pokojnej atmosféry....Nech je Anka Kolesárová našou horlivou orodovníčkou u Pána Boha a jej postoj k čistote a láske nech je príkladom pre nás všetkých..." z denníka ôsmačky Vandy.

    Pútavé prednášky, ktoré si pre nás pripravili duchovní otcovia Matúš a Pavol, bezoblačné počasie, radosť, smiech, spoločná sila modlitby...to všetko vytváralo skvelú atmosféru.

                                   Ďakujeme všetkým za prípravu, sprevádzanie a celý deň!

Späť