Z denníka projektu 9P

Ak ste už príliš zvedaví, čo všetko bolo ukryté za aktivitami a programom našich deviatakov, začítajte sa do krátkych zápiskov jednotlivých dní. Príjemné čítanie!

1.jún 2018 - Motokáry

Deviatacky projekt začínal návštevou Car arény. Žiaci si užívali jazdu na motokáre a príjemnú atmosféru. Bolo veľa radosti a veselosti, smiechu a vzájomného povzbudzovania. Najťažšie úseky – prudké zákruty potrápili hlavne milovníkov rýchlej jazdy. Všetci boli šťastní, že si to vyskúšali, pani učiteľky nevynímajúc.   

 4.jún 2018  - Návšteva košickej Eparchie

V úvode bola liturgia v Gréckokatolíckom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky, ktorú odslúžil ThBibLic. Róbert Jáger. Krása a hĺbka východného obradu bola  ozdobená spevom p.uč. Cubjakovej.

V sprievode ďalšieho  kňaza - PhDr. Marka Rozkoša deviataci navštívili výstavu kostolov na Slovensku, ktorá zdobila steny priestorov Biskupského úradu. S veľkým nadšením nám predstavil a vysvetlil, z čoho sa skladá celý úrad ,aké oblasti života sú zahrnuté v činnosti tohto úradu.

Tento pekný deň sme ukončili občerstvením v Mestskom parku. Tieň krásnych listnatých stromov poskytol úľavu v horúčave.     

 7.jún 2018 - Rádio Košice

Vypočuli sme si živé vysielanie dopravného servisu, zahrali pesničku na želanie. Niektorí si mohli vypočuť vlastný hlas a jeho znenie v éteri. Prácu s mikrofónom si vyskúšali žiaci aj  naživo. Mohli vidieť aj to, ako sa strihajú nahrávky.

 Dozvedeli sme sa skoro všetko zo života v rádiu,  organizáciu práce jej redaktorov a boli sme aj udivení z toho, že táto práca si vyžaduje celého človeka.   

 8.jún 2018 - Návšteva charitatívneho domu sv. Alžbety

Sídlia na Bosákovej ulici v Košiciach. Mali sme možnosť počuť osudy ľudí z ulice, životné príbehy ľudí, ktorí to mali veľmi ťažké v živote. Napriek tomu žiaci cítili láskavosť týchto ľudí. Možno najťažšie bolo vidieť obyvateľov ležiacich v izbe, ktorých zdravotný stav im nedovolil opustiť lôžko.

Športový deň - tento deň sa organizuje každý rok . S ľuďmi z tohto zariadenia si zahrali naše deti, aj deti z iných škôl. Tešili sa zo spoločne stráveného dňa.  Bol to pekný a zaujímavý zážitok.

 12. jún 2018 - Beseda chlapcov s d. o. Sedláčkom

Hlavnou témou bolo otcovstvo

Chlapci mali možnosť diskutovať o témach vážnych - manželstvo, rodičovstvo, čistota, vzťahy, rozdiely medzi mužom a ženou.  Videli film o leteckej katastrofe, otec Sedláček im rozprával o príbehoch zo života. Chlapci boli vypočutí a ich názorom vyjadril porozumenie, čomu sa veľmi tešili. Bol to veľmi pekný a zmysluplne strávený čas. 

 12.jún 2018 – Dievčatá aranžovali

Kým chlapci diskutovali s d. o. Sedláčkom, dievčatá mali kurz aranžovania pod vedením profesionálneho aranžéra. Krásne kvety pod rukami dievčat spôsobili, že zrazu bola celá trieda rozkvitnutá. Vznikali krásne naaranžované kúsky, ktorými obdarovali dievčatá svojich doma. Všetci sa veľmi čudovali, ako môžeme urobiť nádhernú kyticu z lúčnych kvetov v kombinácii so suchými listami. 

Dievčatá sa naučili skladať servítky do krásnych tvarov, čo bude v budúcnosti veľkým prínosom pri príprave slávnostných prestieraní.

Späť