Stretnutie s otcom biskupom

Pomocný košický biskup, Mons. Marek Forgáč, 25. júna morálne ocenil 54 žiakov Košickej arcidiecézy. Medzi nimi boli aj naši deviataci. Z 9.A Natália Kováčová a Marek Černák, z 9.B Anna Kupková a Michal Grešš a 9.C zastupovali Annamária Hyková a Lukáš Kubík. Svätá omša a slávnostné ocenenie sa konali v Kostole sv. Michala Archanjela v Košiciach. Srdečne blahoželáme!

Späť