Slávik Slovenska 2011

Vo štvrtok 12. mája 2011 sa konal 21. ročník celoštátnej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2011. Okresného (obvodného) kola sa zúčastnili aj dve žiačky našej školy: Noemi Pramuková z 3. B a Maruška Jurová zo 4.C triedy. Obe boli fantastické, čoho dôkazom je 2. miesto Marušky Jurovej.

 

 

Späť