V modlitbe sv. ruženca spoločne

Milí žiaci, zapojte sa v krásnom Mariánskom mesiaci do modlitieb sv. ruženca, ktoré budú postupne viesť jednotlivé ročníky I. a II. stupňa. Príďte do školskej kaplnky každú októbrovú stredu o 7.30 hod. a pozvite aj svojich rodičov, starých rodičov a ďalších spolužiakov, kamarátov...V stredu - 24. októbra osobitne pozývajú štvrtáci, ôsmaci a deviataci!

Späť