Októbrové stretnutia pri sv. ruženci

V krásnom Mariánskom mesiaci sme sa spoločne zapojili do ranných modlitieb sv. ruženca, ktoré každú stredu postupne viedli jednotlivé ročníky I. a II. stupňa. Naše pozvanie prijali aj rodičia detí, starí rodičia aj susedia školy. "Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista..."

Späť