Jesenné prázdniny a sviatočné dni

V časti - Čítajte viac je pripravený prehľad posledných októbrových dní /29.-30.10.2018/ a jesenných prázdnin. Ďakujeme za porozumenie!

Oznam

 Vážení rodičia,

informujem Vás o poskytnutí riaditeľského voľna pre žiakov školy na pondelok – 29. októbra 2018 z organizačných a prevádzkových dôvodov (vláda SR schválila 30. október 2018 ako jednorazový štátny sviatok – výročie Deklarácie slovenského národa, na ktorý následne nadväzujú jesenné prázdniny 31.10. – 2.11.2018)

Riaditeľské voľno poskytujem žiakom školy na základe § 150, odsek (5) zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský klub detí (ŠKD) a školské stravovacie zariadenie je počas riaditeľského voľna mimo prevádzky.

Ďakujeme  za porozumenie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PaedDr. Mária Čačková, riaditeľka školy

Späť