Minimaratón v ŠKD

Po prvej októbrovej nedeli, kedy sa v Košiciach konal Medzinárodný maratón mieru, sa aj naši noví spolužiaci – prváci zúčastnili Minimaratónu v ŠKD. Tento rok bežalo až 61 detí. Za podpory svojich spolužiakov a pani vychovávateliek úspešne dobehli do cieľa. Všetci dostali účastnícke listy a sladkú odmenu. Víťazi si okrem medailí a diplomov odniesli aj vecné ceny. Udelili sme aj cenu fair play za športové správanie. Srdečne blahoželáme víťazom, ktorými sú vlastne všetci, ktorí sa odhodlali bežať!

Späť