Privítanie prvákov do Školského klubu detí

Pri otvorení školského roka 2018/ 2019 sme privítali najmenších prváčikov. Nové obdobie života, obdobie školské, sme radostne rozbehli aj v Školskom klube detí. Pani vychovávateľky previedli svoje deti Lienky, Žabky, Rybky, Včielky do školskej kaplnky. Po úvodnej modlitbe sa nám deti predstavili. Pre odvážne deti nechýbal potlesk a pre nesmelé povzbudenie. Záverom odzneli ďakovné chvály a piesne pre Pána Ježiša.

Späť