Posedenia pri čaji v 7. oddelení ŠKD

Počas mesiaca október sa v rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnili v 2. C milé stretnutia so starými rodičmi Moniky Sobotkovej, Šimonka Fodora, Edka Sikoru a Kubka Ujlakiho. Starí rodičia týchto detí prijali pozvanie pani vychovávateľky a prišli si s deťmi vypiť čaj. Popri tom nám porozprávali niečo zo svojho detstva a školských časov. Teta Sobotkova a Sabová nám priniesli úžasný koláč a naučili nás hry, ktoré sa kedysi ony hrávali. Ujo Vojanovský nám porozprával svoje zážitky zo školy a zdôraznil, prečo je dôležité byť odvážnym, učiť sa a nebyť lenivým. Kubkova babka k nám prišla aj napriek pohybovým ťažkostiam, ktoré jej robili schody a ukázala deťom fotografie svojich milých psíkov. A napokon obdivuhodná Edkova babka , ktorá trávi svoj čas na dôchodku v pomoci núdznym a chorým a v modlitbe k sv. Alžbete Uhorskej. Všetky deti môžu byť hrdé na svojich starých rodičov.

Späť