Beseda o misiách v ŠKD

V mesiaci november nás navštívila Anka Šudáková, ktorá bola na misiách v Keni, mestečku Korr. Porozprávala nám, ako žijú miestni obyvatelia a iné zážitky. Deťom sa táto akcia veľmi páčila!

Späť