Zvoníme po novom

Pozor, k zmenám v školskom zvonení došlo po jarných prázdninách - od pondelka 25. februára. Zoznámte sa s jeho úpravou - po 1. vyučovacej hodine sa plánuje 10 minútová desiatová prestávka a po 2. hodine 20 minútová veľká prestávka. Ďakujeme za porozumenie!

 Časy zvonenia od 25.2.2019   
   
  Pondelok Utorok - piatok
Čas s triednym učiteľom 8:00 - 8:15  
1. hodina 8:15 - 9:00 8:00 - 8:45
2. hodina 9:10 - 9:55 8:55 - 9:40
3. hodina 10:15 - 11:00 10:00 - 10:45
4. hodina 11:05 - 11:50 10:50 - 11:35
5. hodina 11:55 - 12:40 11:40 - 12:25
6. hodina 12:45 - 13:30 12:30 - 13:15
7. hodina    
8. hodina    

Späť