Deň Zeme v IV. oddelení

Každý rok 22. apríla je Deň Zeme. Oslavuje sa od roku 1970. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a na možnosti jeho ochrany. Aj my, deti, sme oslávili našu Zem projektom. Rozširovali sme svoje poznatky prezentáciou, kresbou, kvízom, diskusiou. Naše kresby o prírode, o jarných zmenách v prírode, o význame vody, o čistote prezrádzali, ako si ju môžeme chrániť aj recyklovaním odpadkov. Naše heslo znelo: Chráň Zem, lebo ak jej ublížiš, ublížiš aj sám sebe. Ó, najvyšší Otče z neba, veľký vo svojej mocnosti, ty sám všetko obživuješ, svetu dobro udeľuješ, prosby naše čuj skrúšené: na rôľ našich obrábanie, dávaj sväté požehnanie, časom tichý dážď pršať daj, žíznivú zem ním napájaj. Lúkam hojný tráv dostatok, daj úrodu vinohradom, krásnu zeleň našim sadom. Pred škodlivým suchom, mrazom, poľnú chráň úrodu, preukáž nám tú dobrotu, by sme dary a štedrotu, tvoju zdraví požívali, vďaky vždy vzdávali. Amen.

Späť