Prázdninový pozdrav

Ako Boh odpočíval od všetkých diel, aj ľudský život má svoj rytmus práce a odpočinku...(Starý zákon, Gn 2,2) Príjemné letné prázdninové dni, doma i na cestách, v prírode aj službou v rodine, s knihou v rukách i oddychovými dňami praje žiakom, rodičom a priateľom školy spoločenstvo školy.

                                  

                                                              

Späť