Oznam zo ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vedúca ŠJ žiada rodičov stravníkov, aby počas leta sledovali - www.sjke.sk. Ďakujeme za porozumenie!

Späť