Oznam zo ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Zo ŠJ k nám došiel dôležitý odkaz pre všetkých stravníkov a ich rodičov: Stravník je povinný sa ráno pri vstupe do školy prihlásiť vlastným čipom. Bez zaevidovania mu nebude vydaný obed!!! Viac informácií v časti - Čítajte viac.

Nakoľko sa jedná o obedy hradené štátom /úplne alebo čiastočne/, dochádzka bude kopírovaná do systému školskej jedálne a obedy sa budú pripravovať iba deťom, ktoré sú prítomné na vyučovaní. Ak žiak nepoužije pri vstupe čip na zaznačenie v dochádzke, pre školskú jedáleň je to signál, že nie je prítomný na vyučovaní, teda mu nebude pripravený obed.

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

Späť