Pozor, triednické hodiny v rozvrhu hodín!

Dôležitý oznam v úvode šk. roka sa týka rozvrhu hodín žiakov II. stupňa a časového rozvrhu pre triednické hodiny a záležitosti, ktoré budú v pondelok, po školskom obede, v čase od 13.30 do 14.00hod. v kmeňovej triede. Nezabudnite na túto informáciu, milí žiaci, najmä pri plánovaní záujmových krúžkov a iných popoludňajších aktivít. Ďakujeme za porozumenie!

Späť