Vstúpili sme do nového šk. roka 2019/2020

Druhý septembrový deň otvoril aj brány našej školy. Ešte skôr to boli brány farského Kostola sv. Gorazda a spoločníkov, kde sme slávili sv. omšu pod vedením Mons. Juraja Kamasa, šk. kaplána Paľka a pozvaných duchovných otcov. V homílií nám zaslal výzvu i prosbu otvárať nielen strany učebníc, ale aj a najmä strany Svätého Písma, knihy kníh, učebnice učebníc. V novom šk. roku nás v príhovore pozdravila a povzbudila aj p. riaditeľka. Cesta do školy bola ešte plná prázdninových zážitkov a dojmov. Pane, zverujeme Ti dni, udalosti, stretnutia nového šk. roka...

Späť