Pri ŠKOLSKEJ MOZAIKE

Milí rodičia, žiaci, priatelia školy, srdečne vám ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a spoločne sme mohli pri rannej sv. omši 12. septembra povedať spoločné ÁNO za život. V tento deň d.o. Dušan Škurla a p.kaplán Paľko požehnali MOZAIKU, symbol života a povzbudenia v ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť. Medzi vzácnymi hosťami bola aj p. výtvarníčka Andrea Čepišáková, autorka projektu a jej mladí umelci spomedzi žiakov, ktorí MOZAIKU pomáhali tvoriť. Školskú mozaiku môžete vidieť a zastaviť sa pri nej na konci prechodovej chodby, smerom do školskej jedálne. Chválim Ťa, Pane, že si ma utvoril tak zázračne (Žalm 139,14)...

Späť