Ústavný súd Slovenskej republiky otvoril svoje brány

V posledný septembrový piatok 8. B spolu s pani učiteľkou Paraličovou, svojou triednou, a s pani asistentkou Hirkovou si pozreli priestory Ústavného súdu Slovenskej republiky. Bol Deň otvorených dverí pre verejnosť a s ním spojený aj sprievodný program. Naši ôsmaci mali možnosť vidieť nielen vonkajší areál, ale i pojednávaciu miestnosť, zapojiť sa do súťaží a pozrieť si aj zaujímavý program v podaní žiakov a študentov. Naša škola sa zapojila aj do literárnej súťaže „Keby som bol sudcom ústavného súdu..." a výtvarnej „Na váhach spravodlivosti". Bolo to zaujímavé a poučné predpoludnie.

Späť