V modlitbe sv. ruženca spoločne v stredu ráno

V októbrovom mesiaci Vás srdečne pozývame spojiť sa v tajomstvách a modlitbe sv. ruženca s našou Nebeskou Matkou. Aby sme boli presnejší, každú stredu o 7.20 hod. v školskej kaplnke, srdci školy. Postupne sa v duchovnej službe striedajú triedne spoločenstvá jednotlivých ročníkov I. a II. stupňa. V stredu - 23. októbra majú službu štvrtáci, ôsmaci a deviataci. "Nemôžeme žiť bez sv. ruženca..." sv. Páter Pio. Pridajte sa!

Späť