V októbri spoločne v modlitbe sv. ruženca

V októbrovom mesiaci sme sa každé stredajšie ráno spájali v tajomstvách a modlitbe sv. ruženca s našou Nebeskou Matkou. Postupne sa v duchovnej službe striedali triedne spoločenstvá jednotlivých ročníkov I. a II. stupňa. K odkazu sv. Pátra Pia sme sa 18.októbra pripojili aj celoškolskou modlitbou Milión detí sa modlí ruženec. Zdravas, Mária...

Späť