Aktuálne zo školského kalendára

Duchovnú obnovu v prešovskom františkánskom kostole prežijú v tomto týždni naši siedmaci. V závere týždňa čaká ôsmakov a deviatakov predstavenie Agnus Dei v podaní tanečného divadla ATak. V druhej polovici mesiaca - 20. novembra sa uskutoční celonárodné TESTOVANIE 5 2019 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Milí piataci, prajeme veľa elánu a trpezlivosti pri práci. Myslime na vás!

Späť