Na súťaži - "Strašiak v poli"

Nebojte sa! "Strašiak v poli" to bol názov súťaže, ktorej sa zúčastnili deti zo 4.A pod vedením p. vychovávateľky Fabíkovej. Jedno krásne popoludnie si deti priniesli do CVČ na Popradskej ul. v Košiciach materiál na výrobu strašiaka.Deti začali kvízom, ktorý zistil ich znalosti z prírodovedy a potom sa to začalo - vyrábanie strašiaka. Deti sa veľmi snažili a za to získali pekné 2.miesto. Blahoželáme!

Späť