TESTOVANIE 5 už máme za sebou

Presnejšie piataci a piatačky, ktorí sa 20. novembra pridali k piatakom z celého Slovenska a otestovali si vedomosti a čitateľské zručnosti z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Testy a odpoveďové hárky sú už vyplnené, a tak smelo, milí piataci, do ďalších školských dní. Všetci sme na vás v modlitbách mysleli!

Späť