ADVENT 2019

Tohtoročný adventný čas v škole spájali kľúčové slová BLAHOSLAVENÍ a BLAHOSLAVENSTVÁ. K nim patrili aj zaujímavé aktivity pre žiakov, učiteľov i rodiny. Adventný kalendár s úlohami, poslaním i prekonaním seba samého nás viedol k cieľu, že BLAHOSLAVENÍ sú ŠŤASTNÍ. Pán kaplán Paľko sa v kázňach počas školských sv. omší zameriaval na tému BLAHOSLAVENSTVÁ sú RECEPTOM DO NEBA. K Adventu v škole patril aj DARČEK PRE RODINU v ťažkých životných situáciách. Boli v ňom zabalené naše modlitby, pôsty, almužny pre konkrétne rodiny, ktorým darčeky chystali triedne spoločenstvá. Táto aktivita vznikla v spolupráci s OZ Maják nádeje. Boh bol tak blízko nás...

Späť