Pomáhať sa oplatí

Radosť z toho, že môžeme pomôcť, je úžasná. Opäť pomohli mnohí rodinám v núdzi z Majáka nádeje. Odovzdali sme im suché potraviny, ktoré sa vyzbierali počas sv. omší ako obetné dary. Ďakujeme!

Späť