Vianočná besiedka v 4. C

Za siedmimi horami a siedmimi dolinami, kde sa voda sypala a piesok sa lial. Takto sa väčšinou začínajú rozprávky a jedna s názvom Vianočná sa začala aj u nás. V 10. oddelení ŠKD sme 12. decembra privítali svojich rodičov a vianočným programom spríjemnili chvíle Adventu. Počas besiedky anjelici dokázali, že dobro a láska sa z ľudských sŕdc ešte nevytratilo. Chlapci nám v poézii pripomenuli rodinné tradície, zvyky slovenských Vianoc a porozprávali o svojich želaniach. Dievčence dynamickým tancom všetkých potešili a ruky hostí roztlieskali. Posedenie sme zakončili spievaním vianočných kolied a ochutnávkou vianočných perníkov.

Späť