V poslednom kalendárnom dni v škole

Kalendárny rok 2019 sme v škole zakončili Dňom triedneho učiteľa, počas ktorého sa konali triedne besiedky, aktivity, spoločné hry i spomínania na zaujímavé okamihy z triedneho i školského života. Spoločne v ročníku sa do školskej kaplnky prišli triedy zamyslieť nad konaním dobra a BLAHOSLAVENSTVAMI - cestami do neba. Krásna adventná aktivita mala bodku v podobe malej drevenej lyžice, ktorú si každý odniesol ako symbol dobra. "Nie iba na kŕmenie seba, ale na pomoc a službu iným...nakŕmiť a pomáhať iným." Vďaka Ježiško, že prichádzaš medzi nás...

Späť