Športovcom a turnajom zdar!

Chlapci si ešte môžu zaspomínať na Adventný florbalový turnaj, v ktorom sa v decembri stretli jednotlivé triedy medzi sebou v rámci ročníkov. Po vianočných prázdninách sa na Novoročný turnaj vo vybíjanej tešili dievčatá, ktoré sa rovnako stretli v medzitriednych ročníkových zápasoch. Hlavnú réžiu nad turnajmi prevzali vyučujúci telesnej výchovy a pomocnú ruku pridali aj najstarší žiaci. Víťazné poháre už zdobia police tried, no víťazmi sú všetci športovci a športovkyne, ich férová hra a super atmosféra!

Späť