Srdce pre chudobných od OZ Maják nádeje

Novoročné stretnutie priaznivcov a spolupracovníkov OZ, ktoré sa konalo 16. januára na pôde Teologickej fakulty v Košiciach, bolo aj oslavou 10. výročia jeho založenia. Práve toľko rokov sa službou zbierky suchých potravín pri školských sv. omšiach, vianočnými zbierkami a darčekmi zapájame do pomoci a služby núdznym aj my v škole. Pri tejto príležitosti získalo spoločenstvo školy ocenenie v kategórii ZŠ pod krásnym názvom SRDCE PRE CHUDOBNÝCH. Ďakujeme žiakom, rodičom žiakov, pedagógom a všetkým, ktorí sa v modlitbe, pomoci a službe ľuďom a deťom v núdzi spájame v nekonečnej vlne dobra a nádeje...

Späť