V novom kalendárnom roku 2020

Školské brány sa po vianočných sviatkoch a prázdninách opäť otvorili 8. januára. V ten deň nás v triedach navštívila kolednícka družina na čele s p. kaplánom Paľkom, ktorý nám posvätil triedne príbytky a školské priestory. Školou sa niesli krásne melódie a spevy kolied. Na začiatku školského dňa sa nám prihovorila aj p. riaditeľka. V triedach ešte panovala príjemná sviatočná atmosféra, započuť ste mohli aj spomienky na zimné výlety a zážitky. Pane, zverujeme Ti dni nového roka...

Späť