Milí hostia na DNI OTVORENÝCH DVERÍ

Hostí sa 19. februára nazbieralo veľa a tými hlavnými boli naši budúci žiačikovia, toho času ešte škôlkari. Sprevádzali ich mamky, ockovia a niektorých aj mladší súrodenci. A niektorí sa so staršími súrodencami, našimi žiakmi, stretli aj na chodbách školy počas prestávok. Ranné privítanie patrilo p.riaditeľke a p.zástupkyni pre primárne vzdelávanie a potom sa už škôlkarov ujali štvrtáci s pekným programom a p.učiteľky na I. stupni počas otvorených hodín. Milí rodičia, milí budúci prváci, ďakujeme za návštevu a tešíme sa na stretnutie na ZÁPISE do 1. ročníka v dňoch 3.-4. apríla!

Späť