Prváci, už sa na Vás tešíme ...

Milí budúci prváci, srdečne Vás pozývame, spolu s Vašimi rodičmi, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 19. februára 2020 (streda). Tešíme sa na stretnutie s Vami! Čítajte viac ...

 

PROGRAM

7:45 - privítanie budúcich prváčikov a ich rodičov v kaplnke školy
8:00 - tvorivé dielne pre budúcich prváčikov organizované štvrtákmi
        - informácie o škole, diskusia, stretnutie s pani riaditeľkou, pani zástupkyňou a  špeciálnym pedagógom v kaplnke školy
8:45 - 9:30 - ukážka hodín v 1.,2.,3. ročníku
9:45 - ukončenie programu

Kvôli lepšej organizácii Vás prosíme, aby ste svoj záujem zaznačili do krátkeho formulára.

Pripomíname Vám, že na zápise sa stretneme 3. a 4. apríla 2020.

Späť