Imatrikulácia prvákov a uvítanie školského MASKOTA

Polročné spoznávanie života v ozajstnej škole už majú za sebou naši prváci. Patrila k tomu aj jedna veľká dopoludňajšia udalosť, ktorá ich 4. februára pozvala na cestu rozprávkovým svetom. Aby im nebolo smutno, na pomoc došli deviataci, ktorí mali na pleciach prípravu a organizáciu celého podujatia. Rozprávkové aktivity, súťaže, hry, spievanie aj tancovanie zvládli prváčikovia veľmi dobre, a tak mohli byť vo veľkej telocvični slávnostne pasovaní kráľom a kráľovnou školy za žiakov školy. Potešil ich aj školský maskot, ktorý bol práve v tento deň slávnostne uvedený do života školy. Pozdrav všetkým priniesla aj p. riaditeľka. Prváci a deviataci, to sú kamarátski parťáci!

Späť