Deň spoločenstva

Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku našich školských patrónov i patrónov Európy - sv. Cyrila a Metoda sa 14. februára vydarila. Všetkých povzbudili slová otca Marcela, duchovného správcu Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach, ktorý sa žiakom, učiteľom aj rodičom prihovoril počas sv. omše vo veľkej telocvični. Slúžil ju spolu so školským kaplánom Paľkom. Šiestaci pripravili odpustové šiatriky a každý si mohol kúpiť niečo pre radosť aj na občerstvenie. Kupujúci boli naozaj štedrí. Vyzbieralo sa 530€, ktoré pomôžu saleziánskym misijným dielam na Sibíri. Pán Boh zaplať! Žiaci spolu s triednymi učiteľmi v triednych spoločenstvách mali radostné predpoludnie. Zabavili sa pri piškôrkovom turnaji a pri spoločenských hrách, triedy starších žiakov sa premenili na kino. Bol to pokojný a radostný deň. Sv. Cyril a sv. Metod, orodujte za nás!

Späť