Na súťaži KOŠICE STAR

Ďalšie kolo celomestskej súťaže pod názvom ŠKOLA PLNÁ TALENTOV malo 24. februára svoje pokračovanie v stretnutí hudobníkov a spevákov košických škôl. Súťažilo sa v 5. kategóriách a svoje spevácke zastúpenie sme tam mali aj my. V skupine zborov si deviatačky Katka, Zuzka, Petra a Danka vyspievali 1. miesto a Zuzka v sólo kategórii ešte pridala 3. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu aj siedmačke Veronike a dievčatám z 1. stupňa. Tešíme sa na ďalšie hudobné vystúpenia!

Späť