K zápisu do 1. ročníka

Milí rodičia budúcich prváčikov, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri výbere základnej školy a voľbe našej školy a vzájomnú spoluprácu pri elektronickom zápise dieťaťa z karanténnych dôvodov. O prijatí dieťaťa do školy budete mailom informovaní do konca tohto mesiaca. Milí budúci prváčikovia, tešíme sa na spoločné stretnutie v septembri. Dovtedy Vám prajeme hlavne veľa zdravia, lásky, radosti v kruhu rodiny a blízkych. A nezabudnite si, milé deti, doma kresliť, spievať, skladať stavebnice a všeličo tvoriť, vymýšľať a hrať sa do sýtosti!!!

Zápis sa uskutočnil vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú bolo potrebné odoslať do 17. apríla 2020.

Kto mal problém s vyplnením tejto prihlášky alebo akékoľvek otázky, mohol  zavolať na t. č. 0903 032 506 v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 14:00 hod. Radi sme všetkým poradili a odpovedali.

Kto nemal možnosť vyplnenia prihlášky elektronicky, mohol si ju v dňoch 16.-17. apríla 2020 od 14.00 hod. do 16.00 hod. vyzdvihnúť na vrátnici školy a vyplniť v škole. Boli  zabezpečené všetky potrebné opatrenia, ktoré sa majú dodržiavať počas karantény.

Tešíme sa a ďakujeme, že ste sa rozhodli dať dieťa na našu školu.

Elektronická prihláška k stiahnutiu tu:

https://zscamke.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

Späť