Podporte aktivity školy zaslaním 2% z dane

Aj naďalej v mesiacoch máj a jún máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2019. Chceme Vás preto poprosiť o podporu našich činností. Všetky ďalšie informácie a postup pri darovaní 2% v časti - Čítajte viac. Ďakujeme!

Postup pri darovaní 2% je nasledovný:

1. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

2. Spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám vystavil zamestnávateľ, ho odovzdajte do učtárne zamestnávateľa, alebo na daňový úrad podľa trvalého bydliska zamestnanca do 30.4.2020.

Ak si daňové priznanie podávate sami, údaje o prijímateľovi 2% doplňte priamo v tlačive daňového priznania.

Tlačivá: http://www.zscamke.sk/sk/rodicia/2-zdane                                                                                       

                                                                                                 Vopred ďakujeme.


Späť